Munition


American Eagle cal. 22 l.r. 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho60AE5022-1

CCI .22 LR Blazer 40Gr. 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho620021

CCI .22 LR Pistol Match 40Gr. 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho620051

CCI .22 LR Standard 40Gr. 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho620035-1

CCI .22 Win. Mag. Randzünder-Schrotpatronen 1,27mm 2,0g/31grs. - 20St.

ArtikelNr.: Ho620039

CCI .22lr. Mini Magnum HV 100 Schuß

ArtikelNr.: Ho620030

CCI .357 Mag Blazer Messinghülse 158 grain JHP 50 Schuss

ArtikelNr.: HO585207

CCI .45ACP Blazer Brass 230 grain - FMJ - 50 Schuss

ArtikelNr.: Ho585230

CCI 0055 .17 HMR 20gr. FMJ 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho620055

CCI Subsonic HP 40grs .22lr - 100 Schuss

ArtikelNr.: Ho620056

Eley Club 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47701.000

Eley contact 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47707.000

Eley Edge 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47723.000

Eley force 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47706.000

Eley German Match 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47720.000