Munition

Beachten Sie bitte, dass es bei der Lieferung von Munition derzeit zu Verzögerungen kommen kann.

 


Aguila Standard .223 Rem FMJ 55 grs - 50 St.

ArtikelNr.: Ho635041

Aguila Super Extra .22 LR CPHP 38 grs. 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho635003

Aguila Super Extra .22 LR CPRN 40 grs. High Velocity 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho635002

Aguila Super Extra .22 LR LRN 40 grs. Standard Velocity 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho635008

CCI .22 LR Blazer 40Gr. 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho620021

CCI .22 LR Pistol Match 40Gr. 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho620051

CCI .22 LR Standard 40Gr. 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho620035-1

CCI .22 Win. Mag. Randzünder-Schrotpatronen 1,27mm 2,0g/31grs. - 20St.

ArtikelNr.: Ho620039

CCI .357 Mag Blazer Messinghülse 158 grain JHP 50 Schuss

ArtikelNr.: HO585207

CCI .45ACP Blazer Brass 230 grain - FMJ - 50 Schuss

ArtikelNr.: Ho585230

CCI 0055 .17 HMR 20gr. FMJ 50 Schuß

ArtikelNr.: Ho620055

CCI Subsonic HP 40grs .22lr - 100 Schuss

ArtikelNr.: Ho620056

Eley Club 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47701.000

Eley contact 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47707.000

Eley force 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47706.000

Eley German Match 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47720.000

Eley Hawk Olympic Blues Skeet 9 - 12/70 24 gr Schrotpatronen - 25 Stück

ArtikelNr.: AK40985020

Eley Hawk Olympic Blues Trap 12/70 28 gr Schrotpatronen - 25 Stück

ArtikelNr.: AK40982024

Eley Hawk Olympic Blues Trap 7,5 - 12/70 24 gr Schrotpatronen - 25 Stück

ArtikelNr.: AK40985023

Eley Match 50 Schuß

ArtikelNr.: AK47726.000