Kurzwaffenmunition

CCI .22 Win. Mag. Randzünder-Schrotpatronen 1,27mm 2,0g/31grs. - 20St.

ArtikelNr.: Ho620039

CCI .357 Mag Blazer Messinghülse 158 grain JHP 50 Schuss

ArtikelNr.: HO585207

CCI .45ACP Blazer Brass 230 grain - FMJ - 50 Schuss

ArtikelNr.: Ho585230

Fiocchi .32S&W Long WC 6,5g - 100grs 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393402001

Fiocchi .357 FMJ Flat 142grs. 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393401043

Fiocchi .357 Mag Fiocchi Black Mamba, 7,13g/110gr - 50St.

ArtikelNr.: MA393401125

Fiocchi .357 Mag. LSWC TFL 10,24g 158grs. 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393401041

Fiocchi .357 Mag. LWC 148grs. 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393401040

Fiocchi .357 Mag. SJSP 158grs. 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393401042

Fiocchi .38 Special VM 10,24g 158gr.. 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393401034

Fiocchi .44 Magnum TM SJSP 15,55g 240gr. 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393401048

Fiocchi .45 ACP VM 14,91g 230grs. 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393301052

Fiocchi .45 ACP VM FN 12,96g 200grs. 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393301051

Fiocchi 9mm FMJ 115grs 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393301012

Fiocchi 9mm FMJ 123grs 50 Schuß

ArtikelNr.: MA393301013